Заходи по підготовці до ЗНО

   

 

НАКАЗ МОН 05 червня 2019 р. за N 578/33549  Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

НАКАЗ МОН 09 липня2019 р №947 Про підготовку до проведення в 2020 навчальному році ЗНО результатів навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти

НАКАЗ МОН 12 грудня 2019 р. за №4/34287 Про затвердження Змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання  

НАКАЗ МОН  17 грудня 2019року № 4/34287 Про затвердження Змін до Положення  про пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

 

  ДПА 2020

Наказ МОН №947 від 09.07.2019р Про підготовкудо проведення в 2020 році ЗНО здобутих на основ повної загальної середньої освіти                                                               

 Рекомендації до ЗНО-2020     

 Пробне ЗНО-2020 

 Основне про ЗНО-2020        

 Український центр оцінювання якості освіти:   http://testportal.gov.ua/ 

 

Моніторинг ЗНО

 

Онлайн-ресурси для тренувально-діагностичних тестувань учнів:

  https://online.vintest.org.ua   Вінницький  регіональний центр оцінювання якості освіти. Пробне тестування 

 iLearn   геймофікована  інноваційна платформа з безкоштовними он-лайн курсами для підготовки до фінального тестування

http://www.gra-sonyashnyk.com.ua/user/auth/ Гра «Соняшник», тренажер  для учнів

https://znoclub.com   Тести ЗНО минулих років

http://online.zno.ua  Курси підготовки до ЗНО  

https://prometheus.org.ua/zno  Безкоштовні онлайн-курси.  Підготовка до ЗНО.  Prometheus

https://zno.osvita.ua    Безкоштовні  онлайн - тести ЗНО.  Освіта.UA

http://zno.academia.in.ua    Підготовка до ЗНО.  Освітній  портал "Академія" 

http://ilearn.org.ua    Безкоштовні онлайн-курси .  Підготовка до ЗНО. Освіторія 

Заходи

по підготовці учнів 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

с.Іванів Калинівського району Вінницької області

до участі у ЗНО-2020

№ з/п

Заходи

Дата

Очікувані результати від заходу

Відповідаль-ний

1.

Ознайомлення з нормативними документами щодо організації та проведення ЗНО у 2020році вчителів та учнів

Постійно

Обізнаність учнів та вчителів, батьківської громадськості з нормативними документами ЗНО-2020-

Класний керівник

Клімішина М.М.

2

Розміщення на сайті загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №1 с.Іванів нормативних документів щодо організації та проведення ЗНО – 2020.

Постійно

Гейко О.П.

3

Нарада при директору «Підсумки ЗНО – 2019 р.», «Особливості прове-

дення зовнішнього незалежного оцінювання випускників у 2020 році».

Жовтень 2019 року

Затвердження плану заходів щодо покращення результатів ЗНО-2020 у ЗЗСО

Гаврилюк О.Л.

4

Проведення у закладі освіти батьківських зборів по роз’ясненню особливостей проведення ЗНО у 2020році, реєстрації учнів на ЗНО.

Листопад-грудень 2019 року

Обізнаність батьків з нормативною базою ЗНО-2020

Гейко  О.П.

5

Скласти графік консультацій для учнів щодо підготовки їх до ЗНО

Листопад

Вдосконалення практичних навичок при виконанні певних завдань

Клімішина М.М.

 6

Сприяння адміністрації закладу та вчителями-предметниками участі  випускників на пробне ЗНО-2020.

Січень 2020

Визначення рівня знань з предметів

Клімішина М.М.

7

Провести роз’яснювальну роботу з батьками випускників щодо участі їх дітей у пробному ЗНО

Листопад 2019

Свідомий вибір предметів ЗНО

Клімішина М.М.

8

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків та випускників школи щодо порядку та особливостей проведення ЗНО-2020, вступу до ВНЗ

Протягом року

Обізнаність батьків з нормативною базою ЗНО, правилами поведінки уч-нів під час тестування

Клімішина М.М.

Гейко О.П.

9

Участь у обласних інструктивно-методичних вебінарах для педагогів з предметів, що виносяться на ЗНО у 2020році.

Згідно графіка

Обізнаність з вимогами та завданнями ЗНО

Учителі-предметники

10

Засідання методичних комісій вчителів – предметників по роз’ясненню особливостей тестових завдань ЗНО - 2019.

Грудень 2019 року

Створення

Банку тестових завдань

Керівники методичних комісій

11

Підготовка до проведення ЗНО з англійської мови (підбір аудіозапи-сів для проведення аудіювання)

Лютий 2020року

Сприятиме сприйманню учнями на слух англо-мовних текс-тів

Клімішина М.М.

12

Оформити куточок «Готуємося до з «ЗНО-2020»

Протягом навчального року

 

Клімішина М.М.

13

Формувати в учнів навички роботи з тестами: техніку виконання тестів, самоконтроль часу, умовне визначен-ня меж результатів

Вересень 2019-квітень 2020р.

Засвоєння учнями змісту програм з навчальних дисциплін

Учителі-предметники

14

Вчителям-предметникам проводити тренування в умовах, наближених до умов проведення зовнішнього незалежного тестування; за резуль-татами їх виконання здійснювати моніторинг, аналізувати й інтерпре-тувати отримані результати

Протягом року

Визначення  рівня якості

Знань учнів, з метою корекції прогалин у знаннях

Учителі-предметники

15

Організувати проведення моніторин-гу з метою визначення рівня підго-товки учнів 11-х класів до зовніш-нього незалежного оцінювання (української мови та літератури,

математики – обов’язково для кож-ного учня, історії України, іноземної мови – за вибором учня) засобами інформаційно-комунікаційних технологій (он-лайн)

Березень

2020